ကညီကလုာ္ခိဢ္နဿ္လဿ ဘဢ္တဿ္သ့ဢ္ညါအီၯအကူာ္ (၃)

အ၀ဲအံၯမ့ဿ္၀ဲ ကညီဖိအတဿ္ပဿဿ္ဆဿဒီး ဒီးကထဿဢ္ထံဢ္သဢ္ပႜဢ္ အဂ့ဿ္ဖုဢ္ကိာ္န႔ဢ္လီၯ.
_03_ Dr.Saw Tha pya _Karen Version_111 -
Share on Google Plus

About kawhtoo s'gaw

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment